ISTORIC

Comuna Ciortești se găsește la contactul dintre Podișul Central Moldovenesc și Platforma pliocenică Moldovenească. Spre N, se mărginește cu prelungirea longitudinală a culmii estice a Podișului Central Moldovenesc, culme ce trece de orașul Iași;

Citește mai departe ...

MISIUNE

Dezvoltarea aptitudinilor elevilor, pregătiți pentru o societate ce se află într-o continuă schimbare, în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale, adaptând în permanenţă oferta educaţională a şcolii la cerinţele comunităţii.

Citește mai departe ...

VIZIUNE

Asigurarea unui învățământ de calitate susținut prin nivelul ridicat de pregătire al cadrelor didactice și promovarea unei abordări educaționale care permite dobândirea competențelor cheie necesare elevilor pentru inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.

Citește mai departe ...
Burse an școlar 2023-2024
Mecanismul de sesizare confidențială a suspiciunilor și faptelor de violență

Resurse educaționale deschise

STRUCTURI

Școala Gimnazială Coropceni

sc-gimn-ciortesti

Școala Gimnazială Șerbești

sc-gimn-serbesti

Școala Primară
Deleni

sc-prim-deleni-1

Școala Primară
Rotăria

sc-prim-rotaria